Obraz św. Józefa nawiedza naszą parafię. 18-19.11.2017

1-Powitanie obrazu św Józefa-1 1-Powitanie obrazu św Józefa-2 1-Powitanie obrazu św Józefa-3 1-Powitanie obrazu św Józefa-5
1-Powitanie obrazu św Józefa-7 1-Powitanie obrazu św Józefa-8 1-Powitanie obrazu św Józefa-9 1-Powitanie obrazu św Józefa-10
1-Powitanie obrazu św Józefa-11 1-Powitanie obrazu św Józefa-13 1-Powitanie obrazu św Józefa-16 1-Powitanie obrazu św Józefa-17
1-Powitanie obrazu św Józefa-18 1-Powitanie obrazu św Józefa-19 1-Powitanie obrazu św Józefa-20 1-Powitanie obrazu św Józefa-22
1-Powitanie obrazu św Józefa-23 1-Powitanie obrazu św Józefa-24 1-Powitanie obrazu św Józefa-25 1-Powitanie obrazu św Józefa-26
1-Powitanie obrazu św Józefa-27 1-Powitanie obrazu św Józefa-28 1-Powitanie obrazu św Józefa-29 1-Powitanie obrazu św Józefa-30
1-Powitanie obrazu św Józefa-31 1-Powitanie obrazu św Józefa-32 1-Powitanie obrazu św Józefa-33 1-Powitanie obrazu św Józefa-34
1-Powitanie obrazu św Józefa-35 1-Powitanie obrazu św Józefa-36 1-Powitanie obrazu św Józefa-37 1-Powitanie obrazu św Józefa-38
1-Powitanie obrazu św Józefa-39 1-Powitanie obrazu św Józefa-40 1-Powitanie obrazu św Józefa-41 1-Powitanie obrazu św Józefa-42
1-Powitanie obrazu św Józefa-43 1-Powitanie obrazu św Józefa-44 1-Powitanie obrazu św Józefa-45 1-Powitanie obrazu św Józefa-46
1-Powitanie obrazu św Józefa-47 1-Powitanie obrazu św Józefa-48 1-Powitanie obrazu św Józefa-49 1-Powitanie obrazu św Józefa-50
1-Powitanie obrazu św Józefa-51 1-Powitanie obrazu św Józefa-52 1-Powitanie obrazu św Józefa-53 1-Powitanie obrazu św Józefa-54
1-Powitanie obrazu św Józefa-55 1-Powitanie obrazu św Józefa-56 1-Powitanie obrazu św Józefa-57 1-Powitanie obrazu św Józefa-58
1-Powitanie obrazu św Józefa-59 1-Powitanie obrazu św Józefa-60 1-Powitanie obrazu św Józefa-61 1-Powitanie obrazu św Józefa-62
1-Powitanie obrazu św Józefa-63 1-Powitanie obrazu św Józefa-65 1-Powitanie obrazu św Józefa-66 2-Zawierzenie parafii św Józefowi
2-Zawierzenie parafii św Józefowi-2 2-Zawierzenie parafii św Józefowi-3 2-Zawierzenie parafii św Józefowi-4 2-Zawierzenie parafii św Józefowi-5
2-Zawierzenie parafii św Józefowi-6 2-Zawierzenie parafii św Józefowi-7 2-Zawierzenie parafii św Józefowi-8 2-Zawierzenie parafii św Józefowi-9
2-Zawierzenie parafii św Józefowi-10 2-Zawierzenie parafii św Józefowi-11 2-Zawierzenie parafii św Józefowi-12 2-Zawierzenie parafii św Józefowi-13
2-Zawierzenie parafii św Józefowi-14 2-Zawierzenie parafii św Józefowi-15 2-Zawierzenie parafii św Józefowi-16 2-Zawierzenie parafii św Józefowi-17
2-Zawierzenie parafii św Józefowi-18 2-Zawierzenie parafii św Józefowi-19 2-Zawierzenie parafii św Józefowi-20 2-Zawierzenie parafii św Józefowi-21
2-Zawierzenie parafii św Józefowi-22 2-Zawierzenie parafii św Józefowi-23 2-Zawierzenie parafii św Józefowi-24 2-Zawierzenie parafii św Józefowi-25
2-Zawierzenie parafii św Józefowi-26 2-Zawierzenie parafii św Józefowi-27 2-Zawierzenie parafii św Józefowi-28 2-Zawierzenie parafii św Józefowi-29
2-Zawierzenie parafii św Józefowi-30 2-Zawierzenie parafii św Józefowi-31 2-Zawierzenie parafii św Józefowi-32 2-Zawierzenie parafii św Józefowi-33
2-Zawierzenie parafii św Józefowi-34 3-Pożegnanie orazu św Józefa 3-Pożegnanie orazu św Józefa-2 3-Pożegnanie orazu św Józefa-3
3-Pożegnanie orazu św Józefa-4 3-Pożegnanie orazu św Józefa-6 3-Pożegnanie orazu św Józefa-7 3-Pożegnanie orazu św Józefa-8
3-Pożegnanie orazu św Józefa-10 3-Pożegnanie orazu św Józefa-11 3-Pożegnanie orazu św Józefa-12 3-Pożegnanie orazu św Józefa-13
3-Pożegnanie orazu św Józefa-15 3-Pożegnanie orazu św Józefa-16 3-Pożegnanie orazu św Józefa-17 3-Pożegnanie orazu św Józefa-18
3-Pożegnanie orazu św Józefa-19 3-Pożegnanie orazu św Józefa-20 1czb-Powitanie obrazu św Józefa-6 1-Powitanie obrazu św Józefa-4
1-Powitanie obrazu św Józefa-6 1-Powitanie obrazu św Józefa-12 1-Powitanie obrazu św Józefa-14 1-Powitanie obrazu św Józefa-15
1-Powitanie obrazu św Józefa-64 1-Powitanie obrazu św Józefa-21 3-Pożegnanie orazu św Józefa-9 3-Pożegnanie orazu św Józefa-5
3-Pożegnanie orazu św Józefa-14